Q335 – Ektopisk vävnad i lunga

ICD-10 kod för Ektopisk vävnad i lunga är Q335.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda lungmissbildningar (Q33), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Ektopisk vävnad i lunga:

ICD-kod Q335
Diagnos Ektopisk vävnad i lunga
Kategori Q33, Medfödda lungmissbildningar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)