Q339 – Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad är Q339.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda lungmissbildningar (Q33), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad:

ICD-kod Q339
Diagnos Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad
Kategori Q33, Medfödda lungmissbildningar
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)