Q341 – Medfödd mediastinalcysta

ICD-10 kod för Medfödd mediastinalcysta är Q341.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av andningsorganen (Q34), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd mediastinalcysta:

ICD-kod Q341
Diagnos Medfödd mediastinalcysta
Kategori Q34, Andra medfödda missbildningar av andningsorganen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)