Q348 – Andra specificerade medfödda missbildningar av andningsorganen

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar av andningsorganen är Q348.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av andningsorganen (Q34), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar av andningsorganen:

ICD-kod Q348
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar av andningsorganen
Kategori Q34, Andra medfödda missbildningar av andningsorganen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)