Q349 – Medfödd missbildning av andningsorganen, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av andningsorganen, ospecificerad är Q349.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av andningsorganen (Q34), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av andningsorganen, ospecificerad:

ICD-kod Q349
Diagnos Medfödd missbildning av andningsorganen, ospecificerad
Kategori Q34, Andra medfödda missbildningar av andningsorganen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)