Q353B – Subtotalt kluven mjuk gom

ICD-10 kod för Subtotalt kluven mjuk gom är Q353B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kluven gom (Q35), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Subtotalt kluven mjuk gom:

ICD-kod Q353B
Diagnos Subtotalt kluven mjuk gom
Kategori Q35, Kluven gom
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)