Q355 – Kluven hård och mjuk gom

ICD-10 kod för Kluven hård och mjuk gom är Q355.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kluven gom (Q35), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Kluven hård och mjuk gom:

ICD-kod Q355
Diagnos Kluven hård och mjuk gom
Kategori Q35, Kluven gom
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)