Q355B – Totalt kluven hård gom, totalt kluven mjuk gom

ICD-10 kod för Totalt kluven hård gom, totalt kluven mjuk gom är Q355B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kluven gom (Q35), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Totalt kluven hård gom, totalt kluven mjuk gom:

ICD-kod Q355B
Diagnos Totalt kluven hård gom, totalt kluven mjuk gom
Kategori Q35, Kluven gom
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)