Q355W – Annan kluven hård och mjuk gom

ICD-10 kod för Annan kluven hård och mjuk gom är Q355W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kluven gom (Q35), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Annan kluven hård och mjuk gom:

ICD-kod Q355W
Diagnos Annan kluven hård och mjuk gom
Kategori Q35, Kluven gom
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)