Q369 – Unilateralt kluven läpp (läpp-käke)

ICD-10 kod för Unilateralt kluven läpp (läpp-käke) är Q369.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kluven läpp (Q36), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Unilateralt kluven läpp (läpp-käke):

ICD-kod Q369
Diagnos Unilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kategori Q36, Kluven läpp
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)