Q369A – Unilateralt kluven läpp

ICD-10 kod för Unilateralt kluven läpp är Q369A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kluven läpp (Q36), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Unilateralt kluven läpp:

ICD-kod Q369A
Diagnos Unilateralt kluven läpp
Kategori Q36, Kluven läpp
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)