Q372 – Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke)

ICD-10 kod för Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke) är Q372.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kluven gom med kluven läpp (Q37), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke):

ICD-kod Q372
Diagnos Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp (läpp-käke)
Kategori Q37, Kluven gom med kluven läpp
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)