Q374A – Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp

ICD-10 kod för Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp är Q374A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kluven gom med kluven läpp (Q37), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp:

ICD-kod Q374A
Diagnos Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp
Kategori Q37, Kluven gom med kluven läpp
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)