Q374B – Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp/käke

ICD-10 kod för Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp/käke är Q374B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kluven gom med kluven läpp (Q37), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp/käke:

ICD-kod Q374B
Diagnos Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp/käke
Kategori Q37, Kluven gom med kluven läpp
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)