Q384 – Medfödda missbildningar av spottkörtlar och spottkörtelgångar

ICD-10 kod för Medfödda missbildningar av spottkörtlar och spottkörtelgångar är Q384.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg (Q38), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödda missbildningar av spottkörtlar och spottkörtelgångar:

ICD-kod Q384
Diagnos Medfödda missbildningar av spottkörtlar och spottkörtelgångar
Kategori Q38, Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)