Q385W – Annan specificerad medfödd missbildning i gommen

ICD-10 kod för Annan specificerad medfödd missbildning i gommen är Q385W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg (Q38), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Annan specificerad medfödd missbildning i gommen:

ICD-kod Q385W
Diagnos Annan specificerad medfödd missbildning i gommen
Kategori Q38, Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)