Q385X – Medfödd missbildning i gommen, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning i gommen, ospecificerad är Q385X.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg (Q38), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning i gommen, ospecificerad:

ICD-kod Q385X
Diagnos Medfödd missbildning i gommen, ospecificerad
Kategori Q38, Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)