Q386 – Andra medfödda missbildningar av munhålan

ICD-10 kod för Andra medfödda missbildningar av munhålan är Q386.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg (Q38), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra medfödda missbildningar av munhålan:

ICD-kod Q386
Diagnos Andra medfödda missbildningar av munhålan
Kategori Q38, Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)