Q386A – Morbus Fordyce labiorum

ICD-10 kod för Morbus Fordyce labiorum är Q386A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg (Q38), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Morbus Fordyce labiorum:

ICD-kod Q386A
Diagnos Morbus Fordyce labiorum
Kategori Q38, Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)