Q386B – White sponge nevus [Cannon]

ICD-10 kod för White sponge nevus [Cannon] är Q386B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg (Q38), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för White sponge nevus [Cannon]:

ICD-kod Q386B
Diagnos White sponge nevus [Cannon]
Kategori Q38, Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)