Q386W – Andra och ospecificerade medfödda missbildningar i munhålan

ICD-10 kod för Andra och ospecificerade medfödda missbildningar i munhålan är Q386W.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg (Q38), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra och ospecificerade medfödda missbildningar i munhålan:

ICD-kod Q386W
Diagnos Andra och ospecificerade medfödda missbildningar i munhålan
Kategori Q38, Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)