Q388 – Andra specificerade medfödda missbildningar av svalget

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar av svalget är Q388.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg (Q38), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar av svalget:

ICD-kod Q388
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar av svalget
Kategori Q38, Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)