Q390 – Atresi av esofagus utan fistel

ICD-10 kod för Atresi av esofagus utan fistel är Q390.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Atresi av esofagus utan fistel:

ICD-kod Q390
Diagnos Atresi av esofagus utan fistel
Kategori Q39, Medfödda missbildningar av matstrupen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)