Q391 – Atresi av esofagus med trakeoesofageal fistel

ICD-10 kod för Atresi av esofagus med trakeoesofageal fistel är Q391.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Atresi av esofagus med trakeoesofageal fistel:

ICD-kod Q391
Diagnos Atresi av esofagus med trakeoesofageal fistel
Kategori Q39, Medfödda missbildningar av matstrupen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)