Q392 – Medfödd trakeoesofageal fistel utan atresi

ICD-10 kod för Medfödd trakeoesofageal fistel utan atresi är Q392.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd trakeoesofageal fistel utan atresi:

ICD-kod Q392
Diagnos Medfödd trakeoesofageal fistel utan atresi
Kategori Q39, Medfödda missbildningar av matstrupen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)