Q393 – Medfödd stenos och striktur av esofagus

ICD-10 kod för Medfödd stenos och striktur av esofagus är Q393.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd stenos och striktur av esofagus:

ICD-kod Q393
Diagnos Medfödd stenos och striktur av esofagus
Kategori Q39, Medfödda missbildningar av matstrupen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)