Q395 – Medfödd dilatation av esofagus

ICD-10 kod för Medfödd dilatation av esofagus är Q395.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd dilatation av esofagus:

ICD-kod Q395
Diagnos Medfödd dilatation av esofagus
Kategori Q39, Medfödda missbildningar av matstrupen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)