Q396 – Divertikel i esofagus

ICD-10 kod för Divertikel i esofagus är Q396.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Divertikel i esofagus:

ICD-kod Q396
Diagnos Divertikel i esofagus
Kategori Q39, Medfödda missbildningar av matstrupen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)