Q398 – Andra specificerade medfödda missbildningar av esofagus

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar av esofagus är Q398.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar av esofagus:

ICD-kod Q398
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar av esofagus
Kategori Q39, Medfödda missbildningar av matstrupen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)