Q399 – Medfödd missbildning av esofagus, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av esofagus, ospecificerad är Q399.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av matstrupen (Q39), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av esofagus, ospecificerad:

ICD-kod Q399
Diagnos Medfödd missbildning av esofagus, ospecificerad
Kategori Q39, Medfödda missbildningar av matstrupen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)