Q400 – Medfödd hypertrofisk pylorusstenos

ICD-10 kod för Medfödd hypertrofisk pylorusstenos är Q400.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen (Q40), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd hypertrofisk pylorusstenos:

ICD-kod Q400
Diagnos Medfödd hypertrofisk pylorusstenos
Kategori Q40, Andra medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)