Q403 – Medfödd missbildning av magsäcken, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av magsäcken, ospecificerad är Q403.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen (Q40), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av magsäcken, ospecificerad:

ICD-kod Q403
Diagnos Medfödd missbildning av magsäcken, ospecificerad
Kategori Q40, Andra medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)