Q408 – Andra specificerade medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen är Q408.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen (Q40), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen:

ICD-kod Q408
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen
Kategori Q40, Andra medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)