Q410 – Medfödd avsaknad, atresi och stenos av duodenum

ICD-10 kod för Medfödd avsaknad, atresi och stenos av duodenum är Q410.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tunntarmen (Q41), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd avsaknad, atresi och stenos av duodenum:

ICD-kod Q410
Diagnos Medfödd avsaknad, atresi och stenos av duodenum
Kategori Q41, Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tunntarmen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)