Q419 – Medfödd avsaknad, atresi och stenos av ospecificerad del av tunntarmen

ICD-10 kod för Medfödd avsaknad, atresi och stenos av ospecificerad del av tunntarmen är Q419.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tunntarmen (Q41), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd avsaknad, atresi och stenos av ospecificerad del av tunntarmen:

ICD-kod Q419
Diagnos Medfödd avsaknad, atresi och stenos av ospecificerad del av tunntarmen
Kategori Q41, Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tunntarmen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)