Q423 – Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus utan fistel

ICD-10 kod för Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus utan fistel är Q423.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tjocktarmen (Q42), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus utan fistel:

ICD-kod Q423
Diagnos Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus utan fistel
Kategori Q42, Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tjocktarmen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)