Q428 – Medfödd avsaknad, atresi och stenos av andra delar av tjocktarmen

ICD-10 kod för Medfödd avsaknad, atresi och stenos av andra delar av tjocktarmen är Q428.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tjocktarmen (Q42), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd avsaknad, atresi och stenos av andra delar av tjocktarmen:

ICD-kod Q428
Diagnos Medfödd avsaknad, atresi och stenos av andra delar av tjocktarmen
Kategori Q42, Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tjocktarmen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)