Q430 – Meckels divertikel

ICD-10 kod för Meckels divertikel är Q430.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tarmen (Q43), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Meckels divertikel:

ICD-kod Q430
Diagnos Meckels divertikel
Kategori Q43, Andra medfödda missbildningar av tarmen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)