Q433 – Medfödd missbildning av tarmfästet

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av tarmfästet är Q433.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tarmen (Q43), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av tarmfästet:

ICD-kod Q433
Diagnos Medfödd missbildning av tarmfästet
Kategori Q43, Andra medfödda missbildningar av tarmen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)