Q438 – Andra specificerade medfödda missbildningar av tarmen

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda missbildningar av tarmen är Q438.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tarmen (Q43), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda missbildningar av tarmen:

ICD-kod Q438
Diagnos Andra specificerade medfödda missbildningar av tarmen
Kategori Q43, Andra medfödda missbildningar av tarmen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)