Q439 – Medfödd missbildning av tarm, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av tarm, ospecificerad är Q439.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av tarmen (Q43), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av tarm, ospecificerad:

ICD-kod Q439
Diagnos Medfödd missbildning av tarm, ospecificerad
Kategori Q43, Andra medfödda missbildningar av tarmen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)