Q441 – Andra medfödda missbildningar av gallblåsan

ICD-10 kod för Andra medfödda missbildningar av gallblåsan är Q441.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av gallblåsan, gallgångarna och levern (Q44), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra medfödda missbildningar av gallblåsan:

ICD-kod Q441
Diagnos Andra medfödda missbildningar av gallblåsan
Kategori Q44, Medfödda missbildningar av gallblåsan, gallgångarna och levern
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)