Q442A – Gallgångsatresi, extrahepatisk

ICD-10 kod för Gallgångsatresi, extrahepatisk är Q442A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av gallblåsan, gallgångarna och levern (Q44), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Gallgångsatresi, extrahepatisk:

ICD-kod Q442A
Diagnos Gallgångsatresi, extrahepatisk
Kategori Q44, Medfödda missbildningar av gallblåsan, gallgångarna och levern
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)