Q442B – Gallgångsatresi, intrahepatisk

ICD-10 kod för Gallgångsatresi, intrahepatisk är Q442B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av gallblåsan, gallgångarna och levern (Q44), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Gallgångsatresi, intrahepatisk:

ICD-kod Q442B
Diagnos Gallgångsatresi, intrahepatisk
Kategori Q44, Medfödda missbildningar av gallblåsan, gallgångarna och levern
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)