Q450 – Agenesi, aplasi och hypoplasi av pankreas

ICD-10 kod för Agenesi, aplasi och hypoplasi av pankreas är Q450.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen (Q45), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Agenesi, aplasi och hypoplasi av pankreas:

ICD-kod Q450
Diagnos Agenesi, aplasi och hypoplasi av pankreas
Kategori Q45, Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)