Q459 – Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad är Q459.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen (Q45), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad:

ICD-kod Q459
Diagnos Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad
Kategori Q45, Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)