Q500 – Medfödd avsaknad av ovarium

ICD-10 kod för Medfödd avsaknad av ovarium är Q500.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av äggstockar, äggledare och breda ligament (Q50), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd avsaknad av ovarium:

ICD-kod Q500
Diagnos Medfödd avsaknad av ovarium
Kategori Q50, Medfödda missbildningar av äggstockar, äggledare och breda ligament
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)