Q514 – Uterus unicornis

ICD-10 kod för Uterus unicornis är Q514.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av livmodern och livmoderhalsen (Q51), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Uterus unicornis:

ICD-kod Q514
Diagnos Uterus unicornis
Kategori Q51, Medfödda missbildningar av livmodern och livmoderhalsen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)