Q515 – Agenesi och aplasi av cervix

ICD-10 kod för Agenesi och aplasi av cervix är Q515.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av livmodern och livmoderhalsen (Q51), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Agenesi och aplasi av cervix:

ICD-kod Q515
Diagnos Agenesi och aplasi av cervix
Kategori Q51, Medfödda missbildningar av livmodern och livmoderhalsen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)