Q519 – Medfödd missbildning av uterus och cervix, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av uterus och cervix, ospecificerad är Q519.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda missbildningar av livmodern och livmoderhalsen (Q51), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av uterus och cervix, ospecificerad:

ICD-kod Q519
Diagnos Medfödd missbildning av uterus och cervix, ospecificerad
Kategori Q51, Medfödda missbildningar av livmodern och livmoderhalsen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)